เว็บบอร์ดชมรมฯ เว็บบอร์ด
ประธานชมรมคนรุ่นใหม่ฯ คุณเบ้นซ์ พีรพันธ์ ชัยคณารักษ์กูล พร้อมสมาชิกคนรุ่นใหม่ ทำบุญถวายพระประทาน, ถวายสังฆทานให้กับวัดหนองลุมพุก อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม...
ทำบุญถวายสังฆทาน ให้กับวัดแสงประทีป
ทำบุญถวายสังฆทาน ให้กับวัดป่าสามัคคี
ทำบุญปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว
ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. โดยประมาณ ประธานชมรมคนรุ่นใหม่ฯ คุณเบ้นซ์ นำทีมสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ขงจื๊อ ณ สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ เข้าร่วม ปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.ร้อยเอ็ด) ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เมื่อ วันเสาร์ ที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม...

คุณเรืองรัตน์ รัตน โภคาสถิต ประธานหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด, ทีมยกสยามร้อยเอ็ด มอบรายได้จากการแข่งขัน รายการ "ยกสยาม" ปีที่ 2 ให้กับ โดยมี พี่แหว๋ว ตัวแทนชมรมคนรุ่นใหม่ฯ เป็นผู้รับมอบ จำนวนเงิน 11,900 บาท พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดเลี้ยงส่ง ประธานชมรมฯ คุณช้าง, คุณเอ๋ ในโอกาสที่จะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ยังต่างไประเทศ ที่ร้านอาหาร enjoy เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา เพิ่มเติม...


ชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าทีม นำโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ, คุณบอล วิทวัส (Season Change) ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด, คุณธรรมชาติ ทานตะวันสดใส (คุณช้าง) ประธานชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมแข่งขันรายการ "ทศกัณฐ์ ยกสยาม" ปีที่ 2 ออกอากาศวันที่ 25,26,29,30 มิ.ย. 52  เวลา 18.30 น. เพิ่มเติม...
สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำ ดำหัว นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ...เพิ่มเติมแกนนำ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ พบปะประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางของชมรมฯ ต่อไปในอนาคตที่ ร้านอาหาร C.C THE COFFEE CLUB ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 252เวลา 18.30 น. โดยมีการสรุปประเด็นหลักในการประชุมดังนี้
นัดพบปะสมาชิกชมรมฯ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ที่ร้านอาหาร C.C COFFEE CLUB
จะจัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกของชมรมฯ ปีละ 500.- / ปี โดยจะเริ่มเก็บภายในเดือนกรกฎาคม 2552
จัดทำเสื้อชมรมคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบใหม่
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมของชมรมฯ 4 ข้อ
เรียนเชิญ ให้สมาชิกที่มีความสามารถ และพร้อมที่จะทำงานเพื่อชมรมเข้าร่วมตำแหน่งในฝ่ายต่าง ๆ ดังรายละเอียด คือ
คุณเอก ประธานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
คุณเจ๋ง ประธานฝ่ายสันทนาการ
คุณแม๊ค ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกชมรมฯ
คุณโอ๋ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกกลุ่มสมาชิกสมาชิกฯ
คุณเบ้นซ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมชมรม

*** ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณช้าง ประธานชมรมฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม...ชมรม คนรุ่นใหม่ฯ ร่วมต้อนรับแขกในงานพาแลง ที่เกาะกลางบึงพลาญชัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552
ชมรมคนรุ่นใหมฯ่ ส่งสาวงาม สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ถือป้ายนำขบวนและป้ายคำขวัญประจำจังหวัด เปิดงานบุญผะเหวด ประจำปี 2552 เมื่อ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 ที่บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดร้อยเอ็ด รูปรายละเอียดเพิ่มเติม ...สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ ขอแสดงความยินดีกับประธานฯ คนใหม่ คุณช้าง ธรรมชาติ ทานตะวันสดใส ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก คัดเลือกเป็นประธานชมรมคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่ร้านอาหาร C.C THE COFFEE CLUB เวลา 18.30 น.** เบอร์ผู้สมัครเรียงตามชื่ออักษรพยัญชนะ
สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ สมัครรับคัดเลือกตำแหน่งประธานชมรมคนรุ่นใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ที่จะถึงนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกคนรุ่นใหม่ ทุกท่าน เข้าประชุมในวันดังกล่าว และไปใช้สิทธิ์เลือกประธานชมรมฯ คนใหม่ ที่ร้านอาหาร C.C THE COFFEE CLUB ในเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และหากมีสมาชิกท่านใดสนใจ จะสมัครรับคัดเลือกตำแหน่งประธานชมรมฯ คนต่อไป ติดต่อได้ที่ประธานชมรมฯ คุณชัยเพชร เสรีรัตน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5852--2855 อย่าลืมไปเชียร์และให้เลือกตั้งคนที่ท่านชอบ ในวันดังกล่าวด้วย


ชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเชิญจาก สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามภาค วิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน โดยนิสิตของทั้งสองประเทศ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 17.30 น. ในงานได้เชิญท่านวีระ วุฒิจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนด้วยสมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นรับเกียรติบัตร ในโอกาสที่มีส่วนร่วม สนับสนุนหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรชัย ลิ้มทอง เป็นผู้มอบ ณ ห้องน้ำเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2551ที่ผ่านมา โดยมี คุณตวงรัตน์ วงศ์เวไนย สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ร่วมกับ คุณทรภูไพร วันโพนทอง


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมสืบสานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป (ลอยกระทง) และร่วมฉลองสมโภช ปุงเถ่ากงม่า (งานงิ้ว) ประจำปี 2551โดยรวมกันที่ร้าน C.C COFFEE CLUB ซึ่งครั้งนี้มีกลุ่ม ชมรมนีโอ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเยี่ยม ชมรมฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ...รายละเอียด เพิ่มเติม


นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองประธานหอการค้าและประธานฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ, รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการโยธา, สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ, คณะกรรมการหอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมสัมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในหัวข้อ "รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กับการบริหารเชิงกลยุทธ์" โดยมี อาจารย์พงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เลขาธิการสภาธุรกิจไทย - รัสเซีย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ ห้อง Cyber Lecture ชั้น 2 อาคารศูนย์หนังสือบิ๊กบุ๊คที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ... รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสัมนา ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธการตลาด Red Ocean และ Blue Ocean”  เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดโดยมีบรรดานักธุรกิจ /ผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและ จังหวัดข้างเคียง
ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า ๒๐๐ คน โดยมี
ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล ผช.ผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้บรรยาย -
๒๔ มิ.ย.๕๑

ชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดย คุณตวงรัตน์ (สจ.โอ๋ หัวหน้าทีม) ได้พาลูกทีม คุณจิ้งจก, คุณชัยเพชร. คุณพูลศักด์, คุณโจ และอีกหลายท่าน เป็นตัวแทนของ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทน จังหวัดเชียงราย การชิงชัย 76 จังหวัดประชันปัญญา ในรายการ “ทศกัณฐ์ยกสยาม” ขอเชิญชาวร้อยเอ็ด ร่วมส่งแรงเชียร์ในวันพฤหัสบดีที่ 22, ศุกร์ที่ 23, จันทร์ที่ 26 และอังคารที่ 27 พ.ค.นี้    เวลา 18.30 น. ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี ชัยชนะจะตกเป็นของจังหวัดไหน บอกได้คำเดียวว่าลุ้นสุดๆ

นายพินิจ พิชยกัลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามจากเมืองเว้ นั่งขบวนรถรางวัฒนธรรม เที่ยวชมเมือง และจอดแวะชิมขนมจีน ที่ทางซุ้มคณะชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ได้จัดให้บริการชาวเมืองร้อยเอ็ดรับประทาน พร้อมทักทายคณะชมรมคนรุ่นใหม่ฯ เนื่องในงานประเพณีกินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ที่บริเวณตลาดหายโศรก ไนท์บาร์ซ่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมานี้...


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ นำทีมโดย คุณพีระพันธ์ ชัยคณารักษ์กูล (รองประธานชมรมฯ), คุณตวงรัตน์ วงศ์เวไนย์ (รองประธานชมรมฯ), คุณวรลักษณ์ สุขเพสน์ และเพื่อนสมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ อีกหลายท่าน นำขนมจีนไปแจกให้กับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณตลาดนัดหายโศรก ไนท์บาร์ซ่า (ตลาดหายโศรกเดิม) เนื่องในงานประเพณี บุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ... เพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเพื่อนสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมชมกิจการผับของคุณศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิสาร (คุณแม๊ก) เพื่อนสมาชิกของชมรมฯ ที่ MOMO CLUB ผับเปิดใหม่ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมานี้...

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมเฉลิมฉลองงานวันคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี ของชมรมฯ ที่ใกล้จะถึงนี้ ที่ Talk Elation เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เมื่อเวลา 1830 น. มีการแลกเปลี่ยนของขวัญพร้อมเล่นเกมส์กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ มากมาย ด้วยความสนุกสนานครื้นเครงเป็นกันเอง ...เพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ชื่นวัฒนา รองประธานชมรมคนรุ่นใหม่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และคุณตวงรัตน์ วงศ์เวไนย์ รองประธานชมรมคนรุ่นใหม่ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ได้พาสมาชิกของชมรมฯ ดูงานต่างประเทศ 5 วัน 4 คืน ณ เมืองมาเก๊า จูไห่ กวางเจา ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ งานแสดงสินค้าส่งออกที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีน กวางเจาเทรดแฟร์ น เมื่อวันที่ 23 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ...เพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมแสดงความความอาลัย เสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุพิศ เสรีรัตน์ คุณพ่อของคุณชัยวัฒน์ เสรีรัตน์ ที่ปรึกษาของชมรมคนรุ่นใหม่ฯ พร้อมฟังสวดอภิธรรม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล มูลนิลนิธิอิกลักเซี่ยงตึ้ง และจะมีการฌาปนกิจศพ ประชุมเพลิง ณ เมรุวัดสระทอง วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 เวลา 16.00 น.


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับประธานคนใหม่ของชมรมฯ คุณชัยเพชร เสรีรัตน ในการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จากที่ประชุม ประจำปี 2550 - 2551
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 18.30 น. ที่ C.C. THE COFFEE CLUB ...รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมเลี้ยงฉลอง เปิดที่ทำการใหม่ของชมรมฯ เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลา 1830 น. ที่ C.C. THE COFFEE CLUB ร้านกาแฟเปิดใหม่ คุณชัยเพชร เสรีรัตน์ สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ของเราเป็นเป็นผู้จัดการ ...รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นให้กับคณะแพทย์รุ่นใหม่จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ร้านอาหาร Talk Elation เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ...รายละเอียดเพิ่มเติมชมรมคนรุ่นใหม่ ร่วมบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า ให้กับเด็กนักเรียนตาบอดที่ ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณโอ๋ สมาชิกชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ของเรา
ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ อิกลักเซี่ยงตึ้ง และศาลเจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีต่อสังคม และเล่าถึงความเป็นมาเหตุผลที่ทำให้เกิดมูลนิธิฯ เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้เรียนเชิญ ท่านวีระ วุฒิจำนงค์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล (อิกลักเซี่ยงตึ้ง) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา...รายละเอียดเพิ่มเติมชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วนรางวัลของ นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร
ซึ่งจัดแข่งขันโดย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2550
ณ สนามกอล์ฟค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ผ่านมา ...รายละเอียดเพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชม สำนักงานพิพิธภันฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด โดยมีคุณวีระ วุฒิจำนงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคุณทศพร ศรีสมาน หัวหน้าสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมสำนักงานฯ อย่างเป็นกันเอง เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา


ชมรมคนรุ่นใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งตัวแทนสาวงามชมรมฯ คุณออด๊าซ, คุณโอ้ด, คุณเอ๋ และคุณเดียร์ เข้าร่วมถือป้ายขบวนแห่ เนื่องในงานประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณ ปะรำพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมรำฟ้อน แห่กัณฑ์หลอน นำเงินไปบริจาคให้ทานถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อสมทบกองทุนบุญผะเหวด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2550

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ขอนแก่น) ตามโครงการเขยอีสานท่องเที่ยวร้อยแก่นสาร เพื่อเข้าร่วมงานบุญผะเหวด ชมกิจกรรมการแสดง ขบวนแห่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมสืบสานประเพณีงานพาแลง การแสดง แสง สี เสียง บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าพระพุทโธดม ...เพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แด่ นายพินิจ พิชยกัลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


หอการค้าฯ และ ชมรมคนรุ่นใหม่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมดื่มกาแฟร่วมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี
มหาวิทายาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ตาม โครงการสภากาแฟเพื่อการบริหารงานจังหวัดร้อยเอ็ด (Meeting)
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2549 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ขึ้น ภายในบรรยากาศริมสระน้ำ ในชื่องาน "Family Party Fancy Night คนรุ่นใหม่ Jump to 2007" เพื่อเป็นฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จะมาเยือนในไม่กี่วัน มีการร่วมเล่นเกมส์มากมาย เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ...เพิ่มเติม


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงพบประสังสรรค์ "โดมรำลึก ประจำปี 2549" ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพินิจ พิชญกัลป์,
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุทธิพงศ์ ภูสุวรรณ, อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด นางอุลิตษา ดวงปั้น,
รองผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ.ต.อ. พรหมมาตร วิวัฒน์นภาพร และข้าราชการระดับสูงอีกหลายท่านในงาน
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2549 ณ ห้องไหมฟ้า โรงแรมไหมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด


ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด " วันรวมน้ำใจให้กาชาด'50 " เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

ชมรมคนรุ่นใหม่ฯ ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ในงานแสดงละคร "พระมหาชนก" ที่สวนสมเด็จฯ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด